• Ortodoncja
  Ortodoncja

  opis wad zgryzu

 • Protetyka
  Protetyka

  Opis - tutaj nalezy dodać opis baneu

 • Konkurs
  Konkurs

  Laureaci V edycji konkursu

 • Rejestracja
  Rejestracja

  To kolejny opis do baneru. Do uzupełnienia...

poniedziałek, 12 listopad 2012 08:20

ZNIECZULENIE


2-8Dentofobia czyli lęk przed dentystą, to rodzaj paraliżującego strachu, który utrudnia lub uniemożliwia wizytę w gabinecie stomatologicznym. Przyczyny dentofobii zazwyczaj tkwią w obawie przed bólem, poczuciu bezsilności i braku kontroli podczas zabiegów stomatologicznych. 
Dentofobia często jest efektem procesu określanego przez psychologów jako „błędne uczenie się”, w konsekwencji którego nawet sytuacja neutralna i niegroźna budzi silny lęk lub przerażenie. Tak dzieje się właśnie w przypadku dentofobii, w której pojawia się wyolbrzymiony i nieadekwatny do zagrożeń strach przed wizytą u dentysty. Przeżywanie takiego lęku może mieć różne postacie – od lekkiego niepokoju do pełnego przerażenia, a nawet paniki. Hormony stresu dodatkowo nasilają to negatywne zjawisko poprzez obniżenie tolerancji na ból. Dentofobia dodatkowo jest bardzo kosztowna, wieloletnie zaniedbania powodują, że pogarsza się stan jamy ustnej. Jeśli pacjent zgłasza się do gabinetu dopiero zmuszony bólem, z reguły trzeba wykonać dziesiątki wypełnień, a nawet ekstrakcje i prace protetyczne. Takich zabiegów i związanych z nim wydatków można jednak uniknąć. Wystarczy zgłaszać się regularnie na kontrole i reagować, gdy zmiany próchnicowe są niewielkie. 
Dentofobia dotyka osób w każdym wieku, jednak najtrudniej radzić sobie z nią u dzieci, które źle znoszą stres i ból. O ile z bólem współczesna stomatologia radzi sobie świetnie - możemy zlikwidować ból za pomocą znieczulenia - to ze stresem radzimy sobie gorzej. Największa trudność w leczeniu polega na wyborze takiej metody postępowania, aby pozbawić pacjenta stresu i jakichkolwiek odczuć bólowych. W Polsce ciągle zbyt mało popularne są metody bezstresowego leczenia pacjentów, jak np. premedykacja doustnymi środkami uspokajającymi, elektroniczne znieczulenia The Wand, Quick-sleeper, czy uspokojenie wziewne podtlenkiem azotu N2O/O2. Podstawową zasadą sukcesu w leczeniu dzieci oraz osób dorosłych jest wykorzystanie wielu metod w różnych kombinacjach. 
Doświadczenie lekarza stomatologa pozwala na odpowiedni dobór sposobów postępowania aby jak najmniej stresować pacjenta. Warto podkreślić, iż jedną z lepszych, choć nadal mało znaną w Polsce metod opanowania stresu jest sedacja wziewna za pomocą podtlenku azotu - N2O. Sedację podtlenkiem azotu można określić jako stan fizycznego odprężenia, przyjemnego oszołomienia oraz oddzielenia od rzeczywistości, uzyskany w czasie wdychania mieszaniny gazów - podtlenku azotu i tlenu  przy jednoczesnym zachowaniu u pacjenta podstawowych odruchów oraz świadomości (pacjent jest przytomny, nie śpi). Okoliczność, iż sedacja wziewna jest mało znana w naszym kraju, wynika głównie z faktu, iż pojawiła się dopiero w 1995 roku. Gabinety, które wyposażone są w sedację wziewną kładą nacisk, nie tylko na jakość leczenia, ale również na bezbolesność leczenia. 
Zapraszamy wszystkich pacjentów dla których komfort leczenia bez lęku i bólu ma podstawowe znaczenie, rodziców, którzy chcieliby zapobiec wystąpieniu fobii stomatologicznej u swoich dzieci, a także tych pacjentów którzy mają już problem z wizytami u dentysty. Dzięki stosowaniu wyżej wymienionych metod dentysta nie jest taki straszny jak go dentofobia maluje.    

The Wand
Pracujemy bezpiecznymi znieczuleniami włoskiej firmy MOLTENI oraz  SEPTODONT. Dysponujemy elektronicznym urządzeniem do bezbolesnego podawania znieczulenia - The Wand Dzięki urządzeniu zaopatrzonemu w mikroprocesorowy układ kontrolny podawanie środka znieczulającego może odbywać się praktycznie bezboleśnie. Kontrolowana jest zarówno prędkość przyswajania znieczulenia jak i ciśnienie podawania znieczulenia pacjentowi.  Urządzenie czuwa nad bezpieczeństwem pacjenta gdyż minimalizuje ryzyko tzw. wstrząsu będącego skutkiem podania nieprecyzyjnej, nieokreślonej fizjologicznie dawki znieczulenia lub podania płynu znieczulającego do naczynia krwionośnego. Przyjazny wygląd końcówki Wand-a -przypominający długopis pozwala pozbyć się strachu przed znieczuleniem. Dlatego The Wand polecany jest szczególnie w leczeniu dzieci oraz osób odczuwających silny lęk przed leczeniem i wykonaniem znieczulenia. Przy wykorzystaniu nowoczesnych technik znieczulania The Wand nie powoduje zniekształceń twarzy spowodowanych działaniem środka znieczulającego, co pozwala na zachowanie naturalnego wyglądu pacjenta. Specjalna konstrukcja aplikatora pozwala na wprowadzenie igły w sposób bezbolesny dla pacjenta. Środek znieczulający podawany jest przez cały czas, co tworzy specjalny płaszcz przed ostrzem. Płaszcz ten znieczula kolejne tkanki przed torem wprowadzenia igły. The Wand upraszcza sam proces znieczulania , powoduje szybsze działanie płynu znieczulającego i bardziej precyzyjne znieczulenie pacjenta. Końcówki The Wand-a razem z igłami są jednorazowego użytku. Dzięki sterylnemu opakowaniu eliminowane jest ryzyko zakażeń krzyżowych. The Wand zapewnia komfort leczenia i bezpieczeństwo Państwa zdrowia

 

Quicksleeper 

Jest to system system do znieczuleń umożliweiający injekcję transkortykalną, który całkowicie zrewolucjonizował jakość i skutecznoiść znieczuleń. Umożliwia on wykonanie znieczuleń w technice dokostnej. Końcówka aplikacyjna posiada dodatkowy mikrosilnik odpowiedzialny za rotację igły i perforację blaszki zbitej. Dzięki temu środek znieczulający podajemy bezpośrednio do kości gąbczastej, otaczającej ząb.
Jedna injekcja transkortykalna umożliwia :

- natychmiastowe znieczulenie od 2-6 zębów ( w zależności od podanej ilości środka znieczulającego )
- natychmiastowe znieczulenie - nawet w przypadku zapalenia miazgi
- brak znieczulenia tkanek miękkich
- brak konieczności dodatkowego znieczulenia od strony językowej lub podniebiennej, nawet do usunięcia zęba
- całkowite wyeliminowanie niebezpieczeństwa martwicy tkanek miękkich 

Zarówno ciśnienie podawanego środka (dzięki mechanizmowi P.A.R.) jak i jego ilość oraz rotacja są sterowane mikroprocesorowo. 

 

Sedacja wziewna

Co to takiego jest- sedacja wziewna za pomocą podtlenku azotu ?
Sedację podtlenkiem azotu można określić jako stan fizycznego odprężenia, przyjemnego oszołomienia oraz oddzielenia od  rzeczywistości,uzyskany w czasie wdychania mieszaniny gazów- podtlenku azotu i tlenu  przy jednoczesnym zachowaniu u pacjenta podstawowych odruchów i świadomości. Pacjent jest przytomny,nie śpi.Sedacja wziewna jest mało znana w Polsce, głównie z tego powodu, że pojawiła się u nas dopiero w 1995 roku. Gabinety, które wyposażone są w sedację wziewną na pewno kładą nacisk, nie tylko na jakość leczenia, ale również na bezbolesność leczenia. Na świecie zmieniły się standardy leczenia. Kiedyś normą było leczenie bez znieczulenia, teraz standardem jest leczenie w znieczuleniu. Rozmawiamy tutaj o dzieciach, ale metodę tą można zastosować również u pacjentów dorosłych.

 MG 3373

Czy u każdego dziecka można wykorzystać tę metodę ?
Trzeba to szczególnie podkreślić, że najlepszym pacjentem do sedacji gazem rozweselającym jest pacjent pierwszorazowy. Dla dzieci, u których już od pierwszej wizyty stosuje się N2O, leczenie jest przyjemną zabawą i bardzo chętnie przychodzą na kolejne zabiegi .Trzeba przyznać, że dzieci które wcześniej były leczone "na siłę," nie ulegają tak łatwo działaniu podtlenku azotu. Może wtedy dojść do tak silnego urazu psychicznego, że dalsze leczenie stomatologiczne możliwe jest tylko w znieczuleniu ogólnym.Przed rozpoczęciem zabiegu dokonujemy wstępnej kwalifikacji dziecka, przede wszystkim ze względu na wiek. Sedacja wziewna bardzo rzadko udaje się u dzieci poniżej 3 roku życia ze względu na brak współpracy. Należy przeprowadzić szczegółowy wywiad z rodzicami dotyczący stanu zdrowia dziecka.

Jakie są wskazania do zastosowania tej metody ?

Silny lęk przed ukłuciem i jakimkolwiek leczeniem, nasilony odruch wymiotny, nadpobudliwość nerwowa, długotrwałe , nieprzyjemne zabiegi , itp. Muszę podkreślić, że uspokojenie wziewne może być stosowane u pacjentów obciążonych chorobami ogólnymi np. astmą, padaczką, hemofilią, chorobami serca, czy nadciśnieniem tętniczym krwi.

 
Czy istnieją jakieś przeciwskazania ?
Głównymi przeciwskazaniami do zastosowania w/w metody są choroby psychiczne, alkoholizm u dorosłych pacjentów, stwardnienie rozsiane. Ciąża i niedrożność górnych dróg oddechowych ( przerost migdałków podniebiennych, przeziębienie) są przeciwskazaniami czasowymi.Jak wygląda sam zabieg ? 
Dziecko nie powinno jeść co najmniej 2-3 godziny przed zabiegiem. Po uzyskaniu pisemnej zgody na zabieg ,lekarz stomatolog podaje mieszaninę N2O/O2 za pomocą specjalnej , nowoczesnej i bezpiecznej aparatury. Dziecko wdycha mieszaninę gazów przez pachnącą np. gumą balonową maseczką na nos . Dzieci, które mają problem z oddychaniem przez nos,otrzymują maseczkę do domu, aby potrenowały oddychanie przez nos przy otwartej buzi.  Za pomocą sedacji wziewnej uzyskuje się ograniczenie świadomości pacjenta oraz częściowe zniesienie czucia bólu. Cały czas jest utrzymywany kontakt z dzieckiem – jest to bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa małego pacjenta. Posiadając odpowiednią aparaturę, bardzo łatwo można sterować dawką podtlenku azotu, pogłębiając lub spłycając głębokość sedacji w razie potrzeby. N2O skutecznie zmniejsza lęk pacjenta. Pod wpływem gazu staje się on spokojny, zobojętniały na otaczającą go rzeczywistość, a wtedy lekarz może wykonać ściśle stomatologiczną część zabiegu. Dzieci wykazują ponadto niezwykłą skłonność do marzeń sennych. Śnią o pływaniu w wodzie, lataniu samolotem, balonem, rakietą kosmiczną, tańczą na balu z Kopciuszkiem, kręcą się na karuzeli. Bardzo dobrze sprawdza się połączenie sedacji wziewnej z innymi metodami walki z bólem – podaniem znieczulenia za pomocą aparatu The Wand, muzykoterapią, itp. Podanie znieczulenia w gazie rozweselającym jest dużo łatwiejsze. To samo dotyczy wykonywania zabiegu. Dzieci są spokojniejsze lub nie poruszają się w ogóle. Zastosowanie muzyki dziecięcej, bajek nadawanych ze słuchawek również znacznie ułatwia pracę, ponieważ dzieci mniej słyszą przykre odgłosy pracy końcówki turbinowej.Bardzo ciekawym efektem działania gazu rozweselającego jest amnezja, chociaż nie doznają jej wszystkie dzieci. Wystąpienie amnezji jest bardzo korzystne. Dzieci po prostu nie pamiętają co się działo w gabinecie, a dla wielu z nich wszystko jest obce i przerażające. U dzieci z czasem mija potrzeba stosowania N2O, po prostu dorośleją, stają się odważne, mają pełne zaufanie do lekarza i łatwo akceptują procedury leczenia. Uzyskuje się to poprzez stopniowe ograniczanie czasu podawania N2O. Na początku dzieci otrzymują gaz w czasie trwania całego zabiegu. Na następnych wizytach gaz wyłącza się wcześniej stosując go tylko do wykonania znieczulenia.  Jest to metoda bardzo prosta i całkowicie bezpieczna.

Czytany 7902 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 31 lipiec 2014 13:18