fbpx
2021 Certyfikat ISO

Certyfikat iso 2021

Dnia 30.06.2021 Centrum Stomatologii Estetycznej MULTIMED poddane zostało
auditowi nadzoru pod względem oceny spełnienia wymagań normy ISO 9001:2015 w
ramach Systemu Zarządzania Jakością, kontrola przeprowadzona przez auditorów
Biura Certyfikacji Systemu Zarządzania PRS S.A..
Była to już kolejna, zewnętrzna, niezależna i obiektywna kontrola jakości usług
stomatologicznych realizowanych w naszej Klinice. Nadzór nad certyfikowanym
systemem zarządzania potwierdził zgodność z aktualnymi wymaganiami ww. normy.
Nadany certyfikat jest dla nas potwierdzeniem należycie wykonanej, systematycznej
pracy – odpowiednia organizacja, prowadzenie dokumentacji, opracowania procedur
i zasad postępowania, wdrażanie, przeszkolenie i ciągłe doskonalenie personelu.
Jesteśmy bardzo dumni gdyż uzyskanie takiego prestiżowego certyfikatu to
zobowiązanie do utrzymania standardu obsługi pacjenta jak również bycie,
wiarygodną placówką dbającą o najwyższy poziom jakości świadczonych usług
stomatologicznych, dbającą o sto procentowe zadowolenie Pacjenta.
Osiągnięte wyniki skuteczności powyższych procesów oraz ciągłe je doskonalenie, w
oparciu o obiektywne pomiary to dla naszej kliniki priorytet
Certyfikat iso 2021
callnow(84) 63 963 30