fbpx
Endodoncja czyli leczenie kanałowe zębów

Endodoncja czyli leczenie kanałowe zębów

Próchnica zęba jest początkowo procesem bezbolesnym. Ząb może reagować na temperaturę, pokarmy słodkie , kwaśne itp. Gdy zaczyna samoistnie boleć to infekcji uległa miazga czyli tzw. nerw zęba. Jeśli dojdzie do tego, że próchnica sięga nerwu – dochodzi do stanu zapalnego miazgi który objawia się bardzo silnym bólem, szczególnie w nocy. Proces ten jest już nieodwracalny. Pacjenci są tak zmęczeni cierpieniem, że zdesperowani chcą usunąć ząb. Tymczasem nie jest to konieczne…

Aby przywrócić prawidłową funkcję zęba należy poddać go leczeniu kanałowemu (endodontycznemu). Leczenie kanałowe polega na usunięciu zmienionego zapalnie nerwu oraz dokładnym oczyszczeniu systemu kanałów korzeniowych. Należy odnaleźć wszystkie kanały i na całej długości oczyścić je z drobnoustrojów i resztek miazgi , poszerzyć, bardzo dokładnie wypłukać oraz szczelnie wypełnić materiałem . Całe leczenie kanałowe powinno odbywać się przy użyciu mikroskopu lub lup zabiegowych. Mikroskop pozwala nam na uzyskanie nawet 40-krotnego powiększenia obrazu, co w endodoncji odgrywa niebagatelną rolę. Kto spróbował takiej pracy, ten nie powróci już z pewnością do znacznie mniej precyzyjnego spojrzenia „gołym okiem” na budowę i przebieg kanałów korzeniowych.

Poszczególne etapy leczenia muszą być kontrolowane radiologicznie. Tu znów z pomocą przychodzą stomatologom najnowsze możliwości diagnostyczne, czyli tomografia wolumetryczna (Cone Beam Computed Tomography, w skrócie CBCT). Możemy dzięki niej z dokładnością  do 0,075 mm zobaczyć między innymi kanały zębów, resorpcje zębów, układ korzeni a wszystko trójwymiarowo i w przekrojach z każdej dowolnej strony. Nie umknie nam więc niepożądana zmiana czy to w okolicy wierzchołka zęba, czy szerzej w tkankach miękkich i kości. Innowacyjność CBCT polega też na zastosowaniu stożkowej wiązki promieniowania, która naświetla badanego pacjenta w czasie pojedynczego (a nie wielokrotnego!) obrotu wokół jego głowy. Powoduje to znaczne skrócenie czasu badania i dziesięciokrotną redukcję dawki promieniowania, tak istotnej dla pacjenta, przy jednoczesnym uzyskaniu obrazów najwyższej jakości.

Endodoncja czyli leczenie kanałowe zębów

Bardzo ważnym elementem leczenia kanałowego jest dokładna odbudowa zniszczonej korony zęba – wypełnieniem, endokoroną czy też wkładem i koroną protetyczną.

Od czego zaczynamy ?

Aby ząb zabezpieczony był przed dostępem śliny ,a także by środki płuczące nie drażniły jamy ustnej pacjenta, leczony ząb powinien być zabezpieczony specjalną gumą zwaną koferdamem.

Po oczyszczeniu ubytku , lekarz bardzo ostrożnie otwiera wejście do kanałów. Aby odnaleźć wszystkie ujścia kanałów należy użyć mikroskopu.

Po tej ważnej czynności ustalana jest na podstawie zdjęcia oraz za pomocą elektronicznego urządzenia do mierzenia kanałów zwanego endometrem długość robocza. Chodzi o to, aby kanały opracowane były na całej swojej długości.

Co dalej ?

Następnie opracowuje się system kanałów korzeniowych specjalnymi narzędziami – ręcznymi i maszynowymi- ze stopów niklowo- tytanowych. Narzędzia te są bardzo giętkie i pozwalają na opracowanie nawet krętych i bardzo wąskich kanałów. Równocześnie kanał jest płukany różnymi środkami chemicznymi o działaniu przeciwbakteryjnym. Każdy etap leczenia kontrolowany jest za pomocą zdjęcia radiologicznego.

A następnie wypełnienie ?

Na koniec kanał wypełnia się gutaperką oraz specjalną pastą zwaną uszczelniaczem. Głównie chodzi o to , aby cały system korzeniowy zamknąć hermetycznie, zabezpieczyć go przed bakteriami. Są różne metody wypełniania kanałów. Najbardziej polecaną jest metoda termiczna. Dzięki podgrzaniu gutaperka staje się płynna i rozpływa się równomiernie w całym kanale, nawet w kanałach bocznych.

Skuteczność leczenia jest bardzo wysoka, aczkolwiek procedura ta jest bardzo czasochłonna, wymagająca dużych umiejętności i kosztownego instrumentarium. Przy stosowaniu nowoczesnych technik opracowania i wypełniania kanałów powikłania w trakcie leczenia kanałowego zdarzają się niezmiernie rzadko. Jednak, tak jak przy każdym leczeniu , nikt nie może mieć stuprocentowej gwarancji powodzenia. Istnieją jednak duże szanse na to , że chory ząb dzięki nowoczesnym metodom leczenia kanałowego będzie spełniał swoją funkcję przez wiele lat.

Jeżeli pacjent zwleka z pójściem do stomatologa – proces patologiczny (bakterie w kanale) zostaje przeniesiony w okolice wierzchołka zęba i obejmuje swym zasięgiem tkanki okołowierzchołkowe.

Tkanki okołowierzchołkowe mają dużą zdolność regeneracyjną. Leczenie chorób tych tkanek polega na zastosowaniu odpowiedniego leczenia kanałowego, którego zadaniem jest całkowite usunięcie bakterii z kanału korzeniowego oraz pobudzenie do regeneracji zniszczonych przez stan zapalny tkanek. przy wierzchołku korzenia zęba.

Po prawidłowo przeprowadzonym leczeniu kanałowym pełne wyleczenie tkanek okołowierzchołkowych można zaobserwować na zdjęciu rtg już po 6 miesiącach od zabiegu. Czasem na pełny efekt trzeba czekać dłużej, zależy to od wielkości zmian i od możliwości regeneracyjnych organizmu pacjenta.

W zębach z dużymi zmianami okołowierzchołkowymi, które nie rokują wyleczenia metodami zachowawczymi, można wykonać resekcję wierzchołka korzenia. Resekcja jest zabiegiem chirurgicznym, polegającym na odcięciu wierzchołka korzenia zęba z równoczesnym usunięciem zmian okołwierzchołkowych. Najczęściej wykonuje się resekcję zębów jednokorzeniowych, w tym głównie siekaczy i kłów , ale można ją przeprowadzić także w zębach wielokorzeniowych.

Pacjenci często stają przed niełatwym wyborem czy będący przyczyną dolegliwości bólowych ząb usunąć , pozbywając się problemu bezpowrotnie czy podjąć próbę zachowania zęba, mimo iż decyzja ta może wymagać cierpliwości i poniesienia kosztów. W obliczu tych dylematów warto pamiętać, że usunięcie zęba jest krokiem nieodwracalnym, powodującym konieczność uzupełnienia braku zęba w przyszłości. Pozostawienie „pustego miejsca” po zębie skutkuje między innymi wychyleniem sąsiednich zębów w kierunku powstałej luki , a co za tym idzie nieprawidłowościami zgryzowymi . Estetyka też nie pozostaje tu bez znaczenia. Prawidłowo wyleczony ząb jest najlepszym i najtańszym „implantem „. Zawsze warto więc podjąć to wyzwanie i skorzystać z ostatniej i jedynej szansy na uratowanie zęba dzięki nowoczesnej endodoncji .

callnow(84) 63 963 30