fbpx
Zespół
Marek Ryń

MAREK RYŃ

Lekarz Stomatolog

Ukończył studia stomatologiczne w 2005 r. na Wydziale Stomatologii Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. Pracę rozpoczął w Niepublicznym Zakładzie Opieki Stomatologicznej, Przychodni Stomatologicznej Sp. z o. o. przy ul. Kilińskiego 4 w Zamościu, gdzie odbył staż cząstkowy z zakresu chirurgii stomatologicznej. Pozostałą część stażu kontynuował w Niepublicznym Zakładzie Opieki Stomatologicznej Multimed przy ul. Śląskiej 40 w Zamościu. Bezpośrednio po stażu złożył Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy.

W czasie studiów brał czynny udział w pracach Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej AM w Lublinie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Uczestniczy w wielu kursach i szkoleniach. Szczególnie interesuje się chirurgią stomatologiczną oraz protetyką.

CERTYFIKATY I DYPLOMY

callnow(84) 63 963 30