fbpx
Każdy może być leczony bez lęku i stresu !

Każdy może być leczony bez lęku i stresu !

Dziecko jest jednym z najtrudniejszych pacjentów w każdym gabinecie, nie tylko
stomatologicznym. Na czym polega trudność w leczeniu dzieci?
Dzieci źle znoszą stres i ból. Tak naprawdę największa trudność w leczeniu dziecka polega na
wyborze takiej metody postępowania z małym pacjentem, aby pozbawić go stresu i jakichkolwiek
odczuć bólowych. Jak to uzyskać? Jak nie utracić zaufania dziecka? W Polsce ciągle jest zbyt mało
znanych metod bezstresowego leczenia dzieci, np. premedykacja doustnymi środkami
uspokajającymi ,elektroniczne znieczulenia The Wand czy Quick- sleeper oraz uspokojenie
wziewne podtlenkiem azotu N2O/O2. Podstawową zasadą sukcesu w leczeniu dzieci jest
wykorzystanie wielu metod w różnych kombinacjach. Doświadczenie lekarza stomatologa pozwala
na odpowiedni dobór metod. Aby możliwe byłoby wykonanie zabiegu, należy postępować tak, żeby
jak najmniej stresować dziecko. Jedną z najlepszych metod opanowania stresu jest sedacja wziewna
za pomocą podtlenku azotu- N2O. Bardzo dobrze sprawdza się połączenie sedacji wziewnej z
innymi metodami walki z bólem.

Co to takiego jest- sedacja wziewna?

Sedację podtlenkiem azotu można określić jako stan fizycznego odprężenia oraz oddzielenia od
rzeczywistości, uzyskany w czasie wdychania
mieszaniny gazów- podtlenku azotu i tlenu
przy
jednoczesnym zachowaniu u pacjenta
podstawowych odruchów i świadomości
. Pacjent jestKażdy może być leczony bez lęku i stresu !
przytomny, nie śpi., jednym słowem to metoda minimalizująca strach, lęk, ból. Sedacja wziewna
pomaga ograniczyć stres oraz stany lękowe związane z wizytą u dentysty. Jest metodą zupełnie
bezpieczną, co daje możliwość stosowania u dzieci powyżej 4 roku życia. Mieszanina tlenu i
podtlenku azotu nie wpływa na zwiotczenie mięśni, na poziom ciśnienia krwi, tempo oddechu czy
tętno. Najczęściej gaz rozweselający podaje się pacjentom, którzy odczuwają silny lęk przed wizytą
lub ukłuciem, z nadpobudliwością nerwową lub przed czasochłonną wizyta, podczas której lekarz
stomatolog przeprowadza szczegółową diagnostykę oraz zabieg.

Czy u każdego dziecka można wykorzystać tę metodę?

Trzeba to szczególnie podkreślić, że najlepszym pacjentem do sedacji gazem rozweselającym jest
pacjent pierwszorazowy. Dla dzieci, u których już od pierwszej wizyty stosuje się N2O, leczenie
jest przyjemną zabawą i bardzo chętnie przychodzą na kolejne zabiegi .Trzeba przyznać, że dzieci
które wcześniej były leczone „na siłę,” nie ulegają tak łatwo działaniu podtlenku azotu. Może
wtedy dojść do tak silnego urazu psychicznego, że dalsze leczenie stomatologiczne możliwe jest
tylko w znieczuleniu ogólnym. Przed rozpoczęciem zabiegu dokonujemy wstępnej kwalifikacji
dziecka, przede wszystkim ze względu na wiek. Sedacja wziewna bardzo rzadko udaje się u dzieci
poniżej 4 roku życia, ze względu na brak współpracy z lekarzem dentystą
W naszej klinice stomatologicznej przeprowadzamy szczegółowy wywiad z rodzicami dotyczący
stanu zdrowia dziecka.

Jakie są wskazania do zastosowania tej metody?

Silny lęk przed ukłuciem i jakimkolwiek leczeniem, nasilony odruch wymiotny, nadpobudliwość
nerwowa, długotrwałe i nieprzyjemne zabiegi , itp. Uspokojenie wziewne metodą sedacji
podtlenkiem azotu może być stosowane u pacjentów obciążonych chorobami ogólnymi np. astmą,
padaczką, hemofilią, chorobami serca, czy nadciśnieniem tętniczym krwi.

Czy istnieją jakieś przeciwwskazania?

Mimo, iż metoda sedacji wziewnej podtlenkiem azotu jest bardzo bezpieczna w sposobie radzenia
sobie z lękiem , stresem i bólem podczas wizyty u stomatologa, istnieją jednak przeciwwskazania
dotyczące jego zastosowania o których zawsze pacjent jest informowany podczas kwalifikacji do
zabiegu w sedacji, a mianowicie :
Każdy może być leczony bez lęku i stresu !
– przyrost migdałów gardłowych
– katar
– I trymestr ciąży
– choroby / zaburzenia psychiczne
– porfiria
– miastenia
– stwardnienie rozsiane
– alkoholizm
– ciężkie choroby płuc mp: rozedma płuc, rozstrzenie oskrzeli
– niezdolność pacjenta do współpracy

Jak wygląda sam zabieg ?

Pacjent nie powinien jeść co najmniej 2 godziny przed zabiegiem. Po uzyskaniu pisemnej zgody na
zabieg ,lekarz stomatolog podaje mieszaninę N2O/O2 za pomocą specjalnej , nowoczesnej i
bezpiecznej aparatury. Pacjent wdycha mieszaninę gazów przez zapachową maseczkę- dla małego
pacjenta baza wielu zapachów. Dzieci, które mają problem z oddychaniem przez nos,otrzymują
maseczkę do domu, aby potrenowały oddychanie przez nos przy otwartej buzi.
Za pomocą sedacji wziewnej uzyskuje się ograniczenie świadomości pacjenta oraz częściowe
zniesienie czucia bólu. Cały czas jest utrzymywany kontakt z pacjentem – jest to bardzo ważne z
punktu widzenia bezpieczeństwa małego pacjenta. Posiadając odpowiednią aparaturę, bardzo łatwo
można sterować dawką podtlenku azotu, pogłębiając lub spłycając głębokość sedacji w razie
potrzeby. N2O skutecznie zmniejsza lęk pacjenta. Pod wpływem gazu staje się on spokojny,
zobojętniały na otaczającą go rzeczywistość, a wtedy lekarz może wykonać ściśle stomatologiczną
część zabiegu. Dzieci wykazują ponadto niezwykłą skłonność do marzeń sennych. Śnią o pływaniu
w wodzie, lataniu samolotem, balonem, rakietą kosmiczną, tańczą na balu z Kopciuszkiem, kręcą
się na karuzeli.Każdy może być leczony bez lęku i stresu !
Bardzo dobrze sprawdza się połączenie sedacji wziewnej z innymi metodami walki z bólem –
podaniem znieczulenia za pomocą aparatu The Wand, muzykoterapią, itp. Podanie znieczulenia w
gazie rozweselającym jest dużo łatwiejsze. To samo dotyczy wykonywania zabiegu. Dzieci są
spokojniejsze lub nie poruszają się w ogóle. Bardzo ciekawym efektem działania gazu
rozweselającego jest amnezja, chociaż nie doznają jej wszystkie dzieci. Wystąpienie amnezji jest
bardzo korzystne. Dzieci po prostu nie pamiętają co się działo w gabinecie.
U dzieci z czasem mija potrzeba stosowania N2O, po prostu dorośleją, stają się odważne, mają
pełne zaufanie do lekarza i łatwo akceptują procedury leczenia. Uzyskuje się to poprzez stopniowe
ograniczanie czasu podawania N2O. Na początku dzieci otrzymują gaz w czasie trwania całego
zabiegu. Na następnych wizytach gaz wyłącza się wcześniej stosując go tylko do wykonania
znieczulenia.
Jest to metoda bardzo prosta i całkowicie bezpieczna.
Zapraszamy wszystkich tych pacjentów dla których komfort leczenia bez lęku, stresu i bólu ma
podstawowe znaczenie , rodziców, którzy chcieliby zapobiec wystąpieniu fobii stomatologicznej u
swoich dzieci, a także tych pacjentów którzy mają już problem z wizytami u dentysty.
Te wizyty naprawdę mogą być przyjemne – Skorzystaj z porady i umów się na konsultację leczenia
w sedacji wziewnej podtlenkiem azotu.
Konsultacja wykonywana przez specjalistę leczenia w sedacji – dr Klaudię Górska – Litaszewską
callnow(84) 63 963 30