fbpx

Polityka prywatności

INFORMACJA O PLIKACH COOKIE

Strony Centrum Stomatologii Estetycznej „MULTIMED” w domenie Bezbolesnie.pl wykorzystują pliki cookie przede wszystkim do ułatwienia Internaucie poruszania się po stronach oraz do mechanizmów zbierania statystyk. Strony Centrum wykorzystują zewnętrzne pliki cookie pochodzące od Google oraz od Facebook.

Pliki cookie są wykorzystane do zbierania informacji o Twoim zachowaniu w sieci, np. mogą zbierać informacje o odwiedza­nych przez Ciebie stronach, obejrzanych reklamach i inne informacje o Tobie (które mogą być wykorzystane również w celach handlowych).

Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie mechanizmu plików cookie możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W przypadku zablokowania korzystania plików cookie będzie możliwe korzystanie z informacji zawartych na stronach Centrum Stomatologii Estetycznej „MULTIMED” i nie powinny one wpłynąć na dostęp do informacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż :

Administratorem Danych Osobowych jest  Multimed Zamość Spółka z o. o., ul. Śląska 40, 22-400 Zamość.

1. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w biurze Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@multimedzamosc.pl.

2. Pani/Pana dane (adres IP, informacja o systemie i przeglądarce) przetwarzane będą do celów:

a) profilowania odwiedzających stronę,

b) dopasowania strony do preferencji osoby odwiedzającej,

c) pomiarów statystycznych.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art 6 lit f) Rozporządzenia – prawnie uzasadniony interes Administratora danych.

4. Dane będą przetwarzane bezterminowo.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6. Pani Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

7. Multimed Zamość Sp. z o. o. może dokonywać profilowania osób odwiedzających stronę w celu wykonania pomiarów statystycznych.

8. W każdej chwili przysługuje Pani/Pan: prawo dostępu do treści danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, niezgodnie z celem przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

 

REKRUTACJA
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż :

Administratorem Danych Osobowych jest  Multimed Zamość Spółka z o. o., ul. Śląska 40, 22-400 Zamość.

1. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w biurze Administratora.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów rekrutacji do pracy na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ewentualnego zatrudnienia lub wycofania przez Panią/Pana wyrażonej zgody.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Pani Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

6. Multimed Zamość Sp. z o. o. nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.

7. W każdej chwili przysługuje Pani/Pan: prawo dostępu do treści danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, niezgodnie z celem przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

 

E-REZERWACJA
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego Rozporządzeniem, informuję, iż :

Administratorem Danych Osobowych jest  Multimed Zamość Spółka z o. o., ul. Śląska 40, 22-400 Zamość.

1. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w biurze Administratora.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów umówienia wizyty do lekarza na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia.

3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana wyrażonej zgody lub skorzystania z usługi.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do skorzystania z elektronicznej rezerwacji wizyty u lekarza.

5. Pani Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

6. Multimed Zamość Sp. z o. o. nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.

7. W każdej chwili przysługuje Pani/Pan: prawo dostępu do treści danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, niezgodnie z celem przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

 

E-MAIL
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego Rozporządzeniem, informuję, iż :

Administratorem Danych Osobowych jest  Multimed Zamość Spółka z o. o., ul. Śląska 40, 22-400 Zamość.

1. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w biurze Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@multimedzamosc.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów prowadzenia korespondencji (w związku z realizacją zamówienia, realizacją zawartej umowy, obsługi reklamacji, odpowiedzi na otrzymaną korespondencję).

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a) art 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b) art 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – odpowiedź na przychodzącą korespondencję, dochodzenie roszczeń.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji wskazach wyżej celów oraz do celów archiwizacji w terminie określonym przepisami prawa.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6. Pani Pana dane mogą być przekazywane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Multimed Zamość Sp. z o. o. nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.

W każdej chwili przysługuje Pani/Pan: prawo dostępu do treści danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, niezgodnie z celem przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi

 

ROZMOWA TELEFONICZNA
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego Rozporządzeniem, informuję, iż :

Administratorem Danych Osobowych jest  Multimed Zamość Spółka z o. o., ul. Śląska 40, 22-400 Zamość.

1. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w biurze Administratora.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów umówienia wizyty do lekarza, uzyskanie informacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia – usprawiedliwiony cel Administratora danych.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana wyrażonej zgody lub skorzystania z usługi.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do skorzystania z elektronicznej rezerwacji wizyty u lekarza.

6. Pani Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

7. Multimed Zamość Sp. z o. o. nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.

8. W każdej chwili przysługuje Pani/Pan: prawo dostępu do treści danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, niezgodnie z celem przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

 

MONITORING VIDEO
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego Rozporządzeniem, informuję, iż :

Administratorem Danych Osobowych jest  Multimed Zamość Spółka z o. o., ul. Śląska 40, 22-400 Zamość.

1. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w biurze Administratora.

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia – usprawiedliwiony cel Administratora danych (ochrona mienia).

3. Dane osobowe będą przetwarzane do 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

4. Pani Pana dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Multimed Zamość Sp. z o. o. nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.

6. W każdej chwili przysługuje Pani/Pan: prawo dostępu do treści danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

ZADOWOLENI PACJENCI

NASI PACJENCI SĄ NAJLEPSZĄ REKOMENDACJĄ

 

 

 

callnow(84) 63 963 30